Tag Archives: ฮวงจุ้ยบ้าน

รู้ทันหลัก ฮวงจุ้ยบ้าน อยู่อย่างไรให้ร่ำรวยเป็นสุข

ฮวงจุ้ยบ้าน

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า ฮวงจุ้ยบ้าน กันมาบ้าง แต่อาจไม่เคยได้สัมผัสว่าฮวยจุ้ยคืออะไรกันแน่อย่างแท้จริง ฮวงจุ้ยนั้นคือส่วนหนึ่งของปรัชญา โดยมีหลักพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของคนจีน เป็นระบบที่สมบูรณ์และมีลักษณะเป็นองค์รวมในวิชา มีรูปแบบที่บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา มีความเชื่อว่า บ้านถ้ามีพลังของฮวงจุ้ยที่ดี มันจะมีพลังผลักดันเราให้พบกับความสำเร็จนานัปการ ทำสิ่งใดก็เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพดี และอาจไปถึงขั้นร่ำรวยเงินทอง   ฮวงจุ้ยบ้าน ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ถึงจะเรียกว่าดี? ที่ดิน ลักษณะที่ดินที่เป็นมงคลสำหรับ ฮวงจุ้ยบ้าน ที่ดินรูปสี่เหลี่ยม เป็นลักษณะที่มั่นคงสำหรับฮวงจุ้ย การปลูกบ้านควรจะเว้นที่ว่างหน้าบ้านเอาไว้ ส่วนหนึ่ง เพราะบริเวณพื้นที่หน้าบ้าน ภาษาฮวงจุ้ยเรียกมันว่า เหม่งตึ้ง หรือ หมิ่งตาง ลานกว้างหน้าบ้านจะกลายเป็นตัวรับพลังที่ผ่านเข้ามาก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า โดยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู บ้างก็เป็นที่ดินรูปทรงตลาด มีหลายเหลี่ยมหลายมุม ที่ดินแบบนี้ก่อนสร้างจะต้องนำผังมาวาง พยายามที่ดินให้เหมือนเป็นสี่เหลี่ยมให้มากที่สุด ที่สำคัญต้องทำแบบเดิมคืออย่าลืมเว้นลานกว้างหน้าบ้านไว้ด้วยเช่นเดิม ถ้าจะให้ดีที่สุดลานกว้างควรจะมีขนาดเป็น 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับความลึกของตัวบ้าน ที่ดินทรงน้ำเต้า เปรียบเสมือนที่ดินที่คนทั่วไปรู้จักในนาม ถุงเงิน ที่ดินด้านที่ติดถนนจะแคบกว่า เป็นปากถุงคล้ายปากน้ำเต้า แล้วจึงมาป่องตรงส่วนกลาง ส่วนล่างคือก้นถุง เรียกได้ว่าเป็นที่ดินที่ดีที่สุดอีกแบบหนึ่ง แต่หายากที่สุดเช่นเดียวกัน ที่ดินแบบนี้ถ้ารู้จักเปิดปากทางเข้า (ฝาน้ำเต้า) […]